turbo-o
 
Gjennom samarbeid med Barnas Turlag Selbu, har O-klubben og Turlaget lagt opp til familieturer.
 
Turbo-O poster settes ut på:
For mer informasjon, se også Barnas Turlag's sider på facebook.
  1. Gyversaltjenna.
  2. Tømraelva.
  3. Stilla, Garbergselva.
  4. Hersjøåsen
  5. Dam mellom Litj-Slindvatnet og Storslindvatnet.

Postene står ute fra 1. juni - 10. oktober.
Kort kjøpes ved Best Selbu og Selbusporten