Planlegginga med å bistå skolene i å gjennomføre orientering her i Selbu for 2012 er i gang. Onsdag 16.2 møttes reperesentanter for skolene og O-klubben for å evaluere de siste to års opplegg, og diskutere videre samarbeid for sesongen 2012.

I lokalene til Selbu Bedriftshelsetjeneste ble opplegget skissert og vedtatt. Nytt av året er at Jardar går inn i møte med kroppsøvingslærerne på hver skole før sesongen. Han vil bidra med opplæring  og tips om øvelser. Hvordan fremme interessen for O-sporten gjennom å delta aktivt med praktiske O-økter inn i mot elevene på hver skole. Jardar legger opp enkelte O-økter for elevene hvor klassens lærer er til stede. Satsingen vil spesielt gå inn i mot 5. - 7. klassetrinn. Faste O-poster vil som tidligere år bli utsatt ved skolene, like over påske. Derved kan disse O-postene bli brukt under O-øktene, slik at instruktør sparer tid med utsettese av O-poster før O-øktene. Mere tid i instruksjonsøyemed! Ola H. tegner inn O-postene på masterkart som sendes skolene. Tilbud om påtegning av løyper oversendes i pdf fil om lærerne ønsker dette. Tilstede under møtet var foruten Jardar, Ola H + undertegnede - Berit Hoem - Selbustrand skole, Gunn Heidi Dyrdal - Øverbygda skole og Solveig Rolseth - Bell skole. Vi takker for at dere tok dere tid i en sein kveldstund. O-klubben gleder seg til å fortsette samarbeidet!