Barn elsker å være i aktivitet, og aktive barn er glade barn. Likevel er hverdagsaktiviteten til barn stadig 
             synkende. Å   legge til rette for fysisk aktivitet for barna er en smart investering i barns helse, og en forsikring
             som bidrar til å legge grunnlag for en sunn livsstil.
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og If har sammen utviklet ti enkle tips til hvordan foreldre kan stimulere barn til mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Velg en aktiv hverdag - hva med orientering? Ut i skog og mark!

 1. La barnet gå
  Mange foreldre er redde for å la barnet gå på egenhånd. Hold øye med barnet, men la det få være i bevegelse fra det er lite. Da lærer det å utforske og mestre. La barnet gå til skole og fritidsaktiviteter - gjerne fulgt av voksne.
 2. Delta i leken - vær en god rollemodell
  Når voksne leker og deltar i fysisk aktivitet, er det ekstra morsomt for barn. Voksne vil også oppleve at det er artig å gjøre noe sammen.
 3. Vær aktiv sammen med andre
  Fysisk aktivitet sammen med andre er sosialt og skaper fellesskap. Utnytt dette og dra på tur sammen med familie, venner eller naboer. Lag mini-turneringer og uhøytidelige ”konkurranser” i nabolaget.
 4. Bruk mulighetene i nærmiljøet
  Utforsk nærmiljøet. Et lite skogholt eller en park kan være spennende for både store og små. Finn kongler og kast på en trestamme, løp sikksakk mellom trærne. I fjæra kan en gå på skattejakt, kaste stein i vannet eller hoppe fra stein til stein.
 5. La barna få prøve mange aktiviteter
  Allsidighet og variasjon er viktig for å utvikle en god motorikk, koordinasjon og balanse. Aktivitet i ulike miljø til ulike årstider gir ulike utfordringer: Bruk ski og skøyter, baller og racketter, badevann og svømmehaller, løkka og parken, skog og mark.
 6. Bøy og tøy til tannpussen
  Gjennom å innøve gode vaner er mye gjort. Bøy og tøy sammen med barna til tannpussen på badet morgen eller kveld. Syng og bøy til ”hode-skulder-kne-og-tå”.
 7. Lag en aktivitetskrok hjemme
  Lag en aktivitetskrok med enkelt utstyr; baller, gymmatte, hoppetau. Store og små baller gir variert erfaring med ball og utvikler koordinasjon og teknikk når de kastes, sprettes, trilles, sparkes.
 8. Arranger aktive bursdager og merkedager
  Aktive bursdager er populære, og gjerne utendørs, både sommer og vinter. Arranger aktivitetsleker som for eksempel potetløp, hopping, ”gjemme-og-lete”, bygge snømann eller snøballkasting på blink.
 9. Sett grenser for stillesittende aktiviteter
  Som voksen er det ditt ansvar å begrense barnets TV- og PC-bruk. Ta initiativ til at barnet i stedet beveger seg.   
 •  
  •  

Diskuter hvordan dere kan bli en ”aktiv familie”. Kan vi gå eller sykle mer, og bruke bilen mindre? Kan vi dra oftere på småturer? Kan vi velge trappa i stedet for heisen?