Sommeren 2010 tok Selbu O-klubb ansvar for vedlikeholdet av Romboleden. Fra Tydals grense til Malvik.

I alt 13 O-medlemmer og andre har deltatt  i arbeidet. Fra O-klubben ble arbeidet koordinert av Karin G. På vårparten ble et informasjonsmøte gjennomført, og materiell utdelt. En kjempeinnsats er lagt ned, med flere timers arbeid nå  i vår og i høst. Dette gir klubben penger i kassen til bruk i O-arbeidet videre! Deltakerne har  tatt ansvar for rydding og merking for hver sine områder av leden - også beitepusser er blitt brukt noen steder! Ikke å undres på at  pilgrimsleden har fått meget gode tilbakemeldinger! Takk til dere alle, ingen nevnt, ingen glemt!