110622_sauekadaver

 

Selbu O-klubb har også i år fått i oppdrag fra Selbu Sau og Geit å føre tilsyn med sau i en del områder i Selbu.

O-klubben håper at alle andre som også er ute i terrengent har øynene med seg, og rapporter hvis de finner noe mistenkelig. På artiklene her finner du hva du skal se etter, og hvem du skal rapportere til.