DUGNADSLISTE UKE 26 – 34             SELBU-O-klubb 2010

 

OMRÅDE

NR

UKE

NAVN

 

SELBUSTRAND

 

1 dag pr. uke

 

 

 

1

26/31

Gunnar Jarle Drivvold

27/30

Fam. Vik/Leithe

28/33

Eva og Oddstein Rygg

29/34

Jon Høiås

32

Fam Anne Berit og Jan Magnar Lien

34

Fam Marita H og Hans Christian Aasen

BJØRKAMARKA

FLROA

 

2 dager pr. uke

 

 

 

2

27/34

Fam Lisbeth Norbye og Knut Gjertsen

28

Fam Wagnild

29

Joar Steinar Uthus

30/33

Fam Leif Jensen

31

Fam Tove S. og Johan Røset

32

Fam Tove E. og John Frode Stokke

ROLTDALEN  SØR

 

2 dager

en på område A

neste på område B 

 

 

 

3

26

Minnie og Jon Eirik Elvsveen

27/31

Ola Morten Eidem

28

Anna og Henrik Rapp

29/34

John O. Evjen

30

Fam Petrine og Terje Korsvold

32

Fam Kari Berit og Jan Korsvold

33

Fam Halldor Felde Berg

TURULARS

SOLEMSKNIPPEN

ROLTDALEN

 

 

 

 

4

 

 

 

27

Bjørg og Per Birger Tørum

28

Åsta og Jardar Sandstad

29

Fam Unni Aftret og Ola Haave

30

Fam Anne Berit og Jan Magnar Lien

31

Fam Wanvik Krogstadmo,

32

Fam Galaaen Røsseth

33

John Borseth

34

Ola A. Haarstad

VARGHAUGENE/

SELBUSKOGEN

 

2 dager

en på område A

neste på område B

 

 

 

 

5

26

Fam Volseth

27/31

Fam. Kjersti og Bjørn Jarle Hofsmo

28

Marit Anita Varmdal og Nils Even Fuglem

29

Klara og Ola I. Haarstad

30

Gunnbjørg og Ingvar Haarstad

32

Cathrine Fuglem og Jon Inge Kyllotrø

33

Magne Eidem

34

Wiviann og Ingebrigt Garberg

Hvis du ikke har anledning i oppsatt uke, sørg for å bytte eller få noen andre til å ta turene!

Husk å ta med deg flere når du skal ut!

Husk å ta kontakt med områdeansvarlig.