TELEFONLISTE

 

 

Det SKAL tas kontakt med områdeansvarlig før man legger ut på oppsynsøkta. Derved kan informasjon bli gitt og mottatt, og en mer effektiv gjennomsøking er da mulig! Det SKAL også gis tilbakemelding etter turen. Bruk gjerne melding (SMS)

 

OMRÅDE   1                      IVAR FUGLEM                      tlf. 48 02 50 20

 

 

OMRÅDE   2                      ODDMUND DAHLØ             tlf. 73 81 61 56 / 97 01 42 03

 

OMRÅDE   3                      JOHN RENÅ                         tlf. 97 55 58 99

 

OMRÅDE   4                      KLAUS BERGE                    tlf. 90 87 44 38

                                            ARILD HEGGE                     tlf. 41 68 65 51

 

OMRÅDE   5 A                  MAGNUS P. HAAVE             tlf. 46 92 10 92

OMRÅDE   5 B                 RAGNAR HAMMER              tlf. 73 81 97 21 / 95 22 89 26

 

 

Andre kontaktpersoner

Roviltkontakter -

ARNE LANGLI                   Tlf. 73 81 99 11 / 97 55 97 56 / 73 81 67 56

JØRN MØLLENHUS        Tlf. 73 81 81 11 / 95 06 64 20

STÅLE SELBOE                Tlf. 97 55 97 51

 

Leder Selbu Sau og Geit–

HALDOR HOEM                Tlf. 73 81 91 66 / 90 57 39 94

 

For Selbu O-klubb-

GRO EINREM VOLSETH  Tlf. 73 81 98 23 / 97 01 91 40