Kort om gjennomføringen:

Dere skal ut i de områdene dere har fått kart over. Det kan variere om dere skal ut en eller to dager pr. uke, og om dere er satt opp ei eller to uker. Se turnus.(eget ark). Dyreeierne tar ofte turer i helgene og for å få jevn ferdsel legger vi helst turene til tirsdag og torsdag der vi skal gå 2 dager pr. uke og ca midt i uka der vi skal gå 1 dag. På vedlagte kart er området merket og nummerert. Ta gjerne med familiemedlemmer og kjente!

De som er satt opp på område 4 må regne med overnatting og får utlevert egen info.

I tillegg til den forebyggende effekten ved økt ferdsel i skog og mark skal vi også registrere evt. rovviltskader eller tegn til sykdom hos dyra. Det er også ønskelig at dere noterer ned antall dyr dere ser på turen. Noter nr på dyra hvis dere kan se det, og hvor dere har sett dyra. Se eget skjema.

 

VIKTIG:

Dere SKAL ta kontakt med områdeansvarlig både FØR og ETTER turene. Se telefonliste.

Det skal gis beskjed om observasjoner som kan være av interesse, og hvor dere har sett sauer.

I tillegg får dere info og evt. oversikt over bomveier og nøkler til disse.

Merk på kartet eventuelle funn på turen.

 

Sauene har merkebånd med forskjellig farge på halsen. Det er lappen(flagget) på halsbåndet som angir fargen.  (ikke merkingen med nr. på selve bjella). Fargelappene er for å vise antall lam:

 

    GRØNN FARGE:     Sauen skal ikke ha med seg lam.

    RØD FARGE:           Sauen skal ha med seg 1 lam.

    GUL FARGE:            Sauen skal ha med seg 2 lam.

    BLÅ FARGE:             Sauen skal ha med seg 3 lam.

Gjør oppmerksom på at ikke alle sauene har ”flagg” på halsbåndet.

 

For å kunne dokumentere at prosjektet er gjennomført er det viktig at hver tur og eventuelle observasjoner blir notert på vedlagte registreringsskjema. Turer i områdene utenom oppsatt turnus bør også noteres. Har flere deltatt på turen skal det også noteres.

Fyll også ut skjema for antall kjørte km, antall timer og antall personer på turen.

Begge registreringsskjema leveres til Gro så snart som mulig etter at prosjektet er fullført.

 

Det kan også bli aktuelt å bli kalt ut på kort varsel dersom det skulle dukke opp bjørn og sauekadaver. Dere vil da eventuelt bli ringt opp.

 

Veiavgifter for prosjektet er betalt og dere får vedlagt et kjørebevis som legges i bilen når dere er på disse turene. Beviset skal kun brukes til turer som vedrører prosjektet.

 

 

Lykke til med prosjektet, håper dere får mange fine turer i terrenget.

 

 

Med hilsen

Selbu O-klubb

Gro Einrem Volseth