Om den observante  oppdager to yngre gutter med kart-tegnebrett i området mellom gamle Husfliden, Nea, Teigen bru, Selbu Kirke og i boligområdene i sentrum av Mebond, så er det klubbens nye synfarere som er i gang! Torgeir og Truls har tatt utfordringa!

En sommer jobb - med mye frisk luft, og i all slags vær! Først synfaring i det 3 km2 terrenget. Deretter rentegning med dataarbeid.  Arbeidet skal være ferdig synfart 15. august, og kartet rentegnet innen 1. september. Oddstein har tatt veiledningsjobben, og gir god støtte! Takk for dette, i en travel arbeidshverdag!

Innimellom synfaringa, står sommer O-løpene og venter. Første ute er helgens Dølauka for både Truls og Torgeir, med start mellomdistanse både  på fredag og lørdag, og avsluttende løp på søndag - sammen med Karin, Sigve og Mali. O-klubben takker for at 2 x T tar jobben, og at dere tar utfordringen! Vi ønsker lykke til både med sommerjobben og -løpene (Dølauka og 2-dagers i Ålen).