I kveld ble det avholdt møte mellom Selbu sau- og geitalslaget, og beitelagene som skal være med på Sau-/rovviltoppsynet for sesongen 2010.

Møtet ble avholdt hos Haldor Hoem, og repr. i fra Innbygda-, Hersjø-/Kråssådalen, Renå-Sørungen og Østrungens beitelag møtte. I år blir tilsynet prioritert i Innbygda, Hersjø-/Kråssådalen og en dag/uke  i Flora. Forandringen og omprioriteringene sv tilsynsområderene,  skyldes prosjektet som støttes av Fylkesmannen med radiostyrte bjeller. Dette stiller krav med nye utfordringer  til alle i O-klubben. Jeg håper når Gro sender listene ut i begynnelsen av neste uke, med forespørsel om å ta fjell-/oppsynsturer at dere er positive -  og tar utfordringene! Listene sendes ut noe sent, og det beklager vi, men dette er utenfor O-klubbens kontroll!  Tilsynsrundene starter i uke 26 på nærliggende områder, og som i fjor er tirsdager og torsdager tilsynsdagene. Innerst inn i Roltdalen, må noen også ta overnatting som en del av opplegget. Takk til Gro for godt forarbeid!