Resultater

Flere bilder i bildearkiv.

Kun 31 startende i dagens treningsløp som ble arrangert med inngang fra industriområdet i Ausa, med arena vest på Vikaåsenkartet. Løypene var glimrende lagt av Oddstein. Da arrangementet også skulle være en del av STOK´s treningen, var løypene 4,7 km og 3,3 km lagt på godt A-nivå.

Dette gav løperne store O-tekniske utfordringer både i skråli og detaljrikt terreng.. På 2 km, nybegynnerløypen og på O-bingoen var det plass  for flere. Dessverre var det ingen som tok turen fra Trondheim og tok del i STOK treningen. Skuffende, men forståelse midt i eksamenstiden som har startet. Langløypa vil bli merket, og vil stå ute til 31. august. Takk til Thomas Angell for lån av arena, takk til Unni, Ola, Tove og John Frode for arrangementet - og Jan L. for påtegning av løypene! Vel blåst! - det ble flere kart til overs!