Selbu OK har i vår lagt ned mye arbeid i å få laget kart og satt ut fastposter i skolegårdene i Selbu.

 

Det er derfor moro å se at dette nå blir brukt. Se reportasje fra 7. trinn ved bell skole., og reportasje fra 3. trinn ved bell skole.