I kveld, i 3,5 timer ledet Roar Forbord oss igjennom de grunnleggende elementer i synfaringa av sprintkart. Med oppmøte ute ved Selbusjøen Hotell og i området rundt hotellet, ble den praktiske gjennomgangen unnagjort.

Sammen med Torgeir og Oddstein i fra kartutvalget, var Truls, Karin og undertegnede tilstede. Nå skal ungdommene starte opp. Først skal skolekartene rundt Bell og Øverbygda ferdigstilles. Dette skal være unnagjort, slik at fastposter kan settes ut til bruk i skolene innen 15. mai. Deretter skal sprintkartet for Mebond gjennomføres. Truls, Mali, Sigve og Torgeir tar ansvaret for dette, med Oddstein og Roar som erfarne veiledere. Grunnlaget for kartene er konstruert av Roar. Nå gjenstår synfaring og rentegning. Mange timer ligger foran de unge, dog - meget interesssant sommerjobb! Vi i styret setter umåtelig stor pris for jobben som så langt er gjort! Uten kart - ingen O-klubb! Takk pånytt  Roar - uten din entusiasme og tro på de unge, ville dette ha blitt vanskelig å få gjennomført!