Skolekartet på Selbustrand skole er resynfart og ferdigtegnet.

Takk til Jan L. for flott rentegning! Masterkartet med 28 fastposter til bruk for skolen er sendt ut til høring, og hvis skolen ikke har noen innvendinger i forhold til plassering av postene, vil dette bli utført i morgen kveld. Da kan O-sporten innta skoleområdet, og O-sesongen er i gang - også i Selbu!  Vi ønsker skolen lykke til!