I år har Selbu O-klubb tilbudt skolene i bygda vår å bistå med orienteringsopplegg - vår og høst!

Sammen med hovedfaggymlærere i fra skolene i Selbu - Kjell Mebust, Solveig Kulset, Gunn Heidi Dyrdal og Magne Svendgård, sammen med Jan Leithe, Jardar Sandstad og Bjørn Wagnild ble vi enige om:

1) O-klubben setter ut 90 fastposter med stiftklemmer på nærkartene rundt skolene

2) Lærerne oversender til Jan L. ønske om opplegg, og Jan ferdigtegner kartene.

3) Kartene oversendes skolene i pdf-fil, ferdig til kopiering

4) Elevene får ferdigtegnede kart med påtrykte postbeskrivelser

5) Dataopplæring kan bli brukt i forkant på skolene, og O-læringen overføres praktisk på nærkartene.

Vi gleder oss til å kunne bistå, lette planleggingen i hverdagen, og å få de unge ut i skog og mark med bruk av kart og kompass!

Takk til positive lærere, Jan og Jardar for gode innspill!