340.jpg

Torsdag 5. november møttes ungdommene i o-klubben til evaluering av sesongen og prat om videre treningsopplegg. Det ble en trivelig kveld med pizza og mye kartprat.

Vi har hatt en aktiv sesong, med deltagelse på mange løp utabygdes i tillegg til de lokale løp i Selbu. På Hovedløpsprosjektet's samlinger med Hovedløp og leir som høydepunkt, doblet vi deltagelsen fra i fjor, da Sigve og Torgeir var med i tillegg til Mali og Truls. Så har Joakim og Arne "løpt" seg inn på laget, og deltatt på bla. ungdomsløp. De har hatt fin framgang i o-løypa gjennom sesongen, og bidrar positivt og lærevillig i miljøet. Denne torsdagskvelden ble brukt til å gå gjennom kart sammen, da alle hadde med kart fra sine løp og dermed kunne diskutere fra hvert sitt ståsted. Vi snakka også om ønsker og ambisjoner videre. Fram til jul har vi trening på Selbustrand lør. 14.11 ifb. med o-avslutning, der det legges opp til "down hill" fra Gyversalen, Selbu's ene post i kommunekampen. Så blir det teknisk trening man. 30.11 der Mali lager opplegget. Ungdommene deltar på joggetur og styrketrening en kveld i uka med skigruppa. Så er det fotball og ski for noen. Vi håper å få på plass et mer spesifikt treningsopplegg på nyåret, i dialog med ungdommene våre. Gunn-Marit