Selbu Energiverk blir på nytt vår hovedsamarbeidspartner i tre nye år - ut sesongen 2012.

Vi håper på et like godt samarbeidsklima som vi har hatt de foregående år. På nytt betinger avtalen at vi holder aktivitetsnivået oppe, både på treningsløp og løp utenfor bygda. Her kan alle, både ung og gammel bistå med en treningstur i O-klubbens regi! Dess flere deltakere, mer penger i O-kassa!

 I tillegg påtar vi oss arbeidsoppgaver for E-verket i form av dugnader etter nærmere avtale!