Her finner du en oversikt over alle deltagelser på lokale og eksterne løp i 2009.

 

Vi ber alle om å se gjennom oversikten. Evt. feil rapporteres til meg. Det er viktig at vi får denne oversikten mest mulig riktig da den brukes til å beregne tilskuddet klubben får fra vår samarbeidspartner og til premeutdeling på sesongavslutningen.

 

Oversikten viser at i alt 120 personer  har deltatt på ett eller flere treningsløp.Videre har vi vært representert på i alt 43 eksterne løp.