Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Bedriftsidretten og kommunene utarbeidet et nytt turtilbud med to turmål i hver kommune.

 

Målet er å få flere ut på tur, og å bli kjent i eget fylke. Dette med bakgrunn i myndighetenes anbefaling om daglig fysisk aktivitet for hele befolkningen. Nedenfor er listen over turmålene (ikke alle kommunene har prioritert å bli med fra oppstarten). Initiativet er også koblet til VM i orientering som skal arrangeres i Trondheim i 2010, -for folk i form til O-VM, med kart og kompass.

 

I Kommunekampen er den tradisjonelle trimkassen erstattet med en kode som deltakerne sender på SMS, evt. registrerer på web-løsningen i ettertid. På nettiden finnes informasjon og kart for hvert turmål, konkurranseregler, resultater og bilder.

 

Oppstart av kampanjen er 12.september, med premiering etter tre måneder. Fra 2010 vil det bli oppstart i mai. Det blir premiering for flest turmål, flest besøk og sprekeste kommune. I tillegg vil det bli uttrekkspremier blant de med minst 4 turmål eller 15 besøk.

 

Legger med en flyer, se også  www.kommunekampen.no