Da vi ryddet etter selbumesterskapet lå det igjen et tommelkompass. Vi har ikke klart å finne eieren, så hvis du savnet dette kompasset, stikk innom så får du det tilbake.