Med 21 startende på startstreken , med startsted ved sør enden på Stokktjern, og flotte løyper lagt av veteranen Jon Høiås, fikk alle store utfordringer. Dessverre - utfordringene ble vel store. Med undertegnede som bistand  i utsettelse av poster, ble en felles post for de to løypene plassert feil - en såkalt parallelfeil. Dette medførte leiting i fra alle løperne - noen fant posten, andre ikke. Hvem bommet? I en diskusjon med alle løperne ble det bestemt at ingen vant, ingen tapte - og alle hadde hatt en flott treningstur og ingen sure miner. På nytt en beklagelse til dere alle.