Etter møte med saualslaget i kveld, ble det klart at også i  år blir det samarbeid med oss i O-klubben.

Oppsynet starter i uke 26, og Gro har igjen fått oppdraget i å gjøre dugnadslistene klare for utsendelse.  Jeg håper at O-medlemmer og andre som er interesserte, også i år stiller opp og bidrar. I fjor gav det O-klubben kr. 45.000 i inntekter! En formidabel innsats ble lagt ned. Gjerne gi Gro beskjed om når du kan ta dine ettermiddagsturer.

Mer info vil bli lagt ut når mannskapslistene  er ferdige.