En stor takk rettes herved til Tur-O utvalget som har utarbeidet en innholdsrik folder på alle ti poster som skal besøkes gjennom sommeren og høsten. Takk også til Ola A. Hårstad, Arne Sandvik og Ingebrigt Garberg som har bistått Tur-O utvalget med å få dette på plass. Sykkelturene anbefales - trivelige turer og god mosjon. God tur - kjøp klippekortet!

Kulturminnebrosjyren.