Med Mali, Sigve og Truls på startstreken, er også i år Selbu O-klubb representert på Hedmarken. I gårdagens løp, Elgsprinten,  ble Mali nr.19 , Sigve nr. 21 og Truls nr. 17. Mye bedre i dag under Elgdilten, med henholdsvis 6., 5. og 13. plass. Gårdagens løp var mellomdistanse, med 725 O-løpere som stilte til start.  I dagens løp, Elgdilten, stod langdistanse på programmet.  853 startende la ut i NM-terrenget i fra 2007 på kartet Vardehøgda. På begge dagene møtte løperne åpen lettløpt furuskog. Noe mer grovkupert på dagens løp, hvor løperne i tillegg møtte tett vegetasjon med granskog. Løpernes dom i dag - brukte man kompasset flittig kom resultatene! Alle våre har så langt gjort sine saker meget bra. Når vi vet at i H13-14 var det 34 startende, 37 startende i Truls´-  og 14 startende  i Mali sin klasse. Våre gratulasjoner går også til Truls sin bestekamerat Sindre Johannesen i fra Malvik som vant klasse H15 - 16.  Vi gleder oss til morgendagen, da løperne forflytter seg til Løten og Løvspretten. Her vil løperne pånytt møte en noe avkortet langdistanse med skråli som utfordring. Vi ønsker lykke til!