Har du ennå ikke rukket å betale medlemskontigenten for 2009? Betaler du kontigenten nå, så sparer vi tid og krefter med å sende ut giro. Vi takker for hjelpa! Også nye medlemmer som ønsker å støtte våre aktiviteter, er velkommen!  
Medlemskontigenten for 2009, er på samme lave nivå som tidligere år. Dette er fordi hver enkelt kontigent er viktig for driften av laget, og også fordi offentlige midler- og tilskudd i større og større grad, tildeles laget og bygda etter aktivitet og betalte medlemskontigenter. Kontigenten er:
  • Enkeltmedlem tom. 18 år: 75 kr
  • Enkeltmedlem over 18 år: 100 kr
  • Familiemedlemsskap: 300 kr (voksne + barn tom. 18 år)

Kontonummer for innbetaling er 4285.07.93896. Merk innbetaling med navn på fødselsdato på alle som vil bli medlem.