Ny samarbeidsavtale som går over tre år er reforhandlet med Selbu E-verk. Avtalen innebærer at dess større aktivitet og deltakelse i både lokale og eksterne O-løp vi får til - dess større økonomisk støtte vil vi få i fra vår samarbeidspartner. E-verket gir oss også støtte gjennom årsprogrammet og under arrangementer bl.a under lang KM i september. Til gjengjeld skal O-klubben bidra til at E-verksansatte får opplæring i kart og kompass, og på denne måtene profilere sporten vår, samtidig som at vi stimulerer til deltakelse både i Ti-på-topp, Sykkel-og Tur-O. O-klubben vil også bidra i dugnader som E-verket ønsker. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i de neste tre år.