opplring

Nye magnetkart skal brukes til opplæring ved skolene.

 

O-klubben vil også i 2012 bidra til  opplæring i praktisk bruk av kart og kompass. Dette vil som tidligere skje gjennom idrettsskolen, på O-sportens dag, i skolene og på våre treningsløp! Nytt av året er at vi har fått økonomisk støtte i fra NOF og helsedirektoratet. Nå kan vi gjennom skolene på dagtid bistå lærererne og elevene med praktisk læring. Jardar har sagt seg villig til å legge opp et opplegg, og bruke bl.a fastpostene som er satt ut i og rundt skolene.

 

Du finner i tillegg gode opplæringsverktøy på nettet som du kan bruke:

- Norges Orienteringsforbund har laget dette introduksjonskurset.

- Larvik OK i samarbeid med Konkylie Data har laget denne presentasjonen.

- Nesodden IF har laget et morsomt og lærerikt internettkurs i orientering for nybegynnere.

 Fra fjorårets suksess, hvor over 1300 barn , fordelt på flere O-økter, fikk ta del i O-opplegg gjennom skolene, utvider vi nå vår bistand til lærerne i skolen.

 

Et praktisk hefte med O-øvelser er skrevet og delt ut til hver skole. Dette gir ideer til lærerne, slik at orientering kan gi spennende trening og aktivitet. Sammen med heftet, har hver skole fått sitt instruksjonskart - et forstørret skolekart i str. 1 m x 1 m, laminert og festet på metallplate. Sammen med røde magneter kan postplasseringene bli markert og god innlæring kan bli gitt. Fastposter som i fjor er satt ut, både på skole- og på nærmiljøkartene, tilsammen 32 O-poster på og ved hver skole. Fastpostene er inntegnet på masterkart, gitt til skolene i pdf fil. Flott arbeid av Ola Haave er utført!  Her kan lærerene velge og vrake i løyper og postplukk!

I år er vi med å støtter opp om Turbo-O poster, hvor Barnas Turlag avd. Selbu har kommet med ideer og innspill. Formål: Få flere unge og barnafamilier ut på tur i naturen.

 

 

FORSLAG:  Ønsker du enda flere tips til treningsøkter, så gå inn på NOF´s sine hjemmesider. Klikk deg inn på  http://www.aktivitetsbanken.no - velg idrett orientering --> søk.

Aktivitetsbanken er en stor øvelsesbank som O-forbundet sammen med tre andre særforbund har vært med på å lage. Her ligger forslag på øvelser, treningsøkter, treningsperiodisering, min treningsøkt.

Øvelsene som er laget, kan bl.a ved bruk av fastpostene som er utsatt, være med på å skape inspirasjon og gi nye ideer. Samtidig vil vi kunne sikre kvaliteten på treningene og i undervisningssammeneheng i skolene.

 

Image
Gro forteller hvordan man skal bruke kartet riktig

 

Foreldrene er den største og viktigste ressursen for barna! På idrettsskolekveldene får foreldre og barn opplæring, slik som i fjor.  Dette for at  foreldre og barna får "friske opp" kunnskapen fra tidligere år. På O-sportens dag vil et særlig opplegg bli gitt til disse aldersgruppene. Vi håper mange møter opp!  Trygg med kart og kompass, ut i skog og mark er årets motto!   

Har du lyst, har du lov - ta kontakt og bli med i 2013! 

 

Image
Det er godt oppmøte på idrettskolen