Håkon, Torgeir, Sigrid, Mali, Truls og Sigve møtte på ungdomssamlinga forrige søndag. Målet for møtet var å spre informasjon om årets sesong og høre fra ungdommene sjøl deres forventninger og ønsker/ambisjoner for sesongen 2008.

080208-_ungdomssamling.jpg

 

Alle seks ønsker å delta på klubbens aktiviteter i Selbu, samt Hovedløpsprosjektets samlinger.
Mali og Truls ønsker også i år å delta på Hovedløpet,  som går av stabelen 1.-5. aug. i Sandefjord. Alle vil delta på ungdomsløpene  rundt omkring i Sør-Trøndelag.
Truls, Sigve og Mali er fullt opptatt med skitreninger og renn på denne tida, Torgeir er opptatt med fotball.
Sigrid og Håkon kan tenke seg noe mer trening. Det legges opp til en kveld med jogging/styrketrening etter hvert! Håkon kan også tenke seg å delta på de løpene som foregår i Trondheim framover.
Oppstartmøte for Hovedløpsprosjektet blir  ons.5.mars. Dette blir etter gateløp, med pizza, foredrag og sosial samling. Satser på at alle ungdommene deltar der.
Ellers vil vi kjøre inn til Trondheimsområdet på tirsdagstreninger, når de kommer i gang i april.
Kvelden hos Truls og Sigve ble lystig, med stort innhugg i nystekte rundstykker og kakao med krem. På bildet poserer gjengen rundt den glade trubadur Håkon! Dette lover godt for O-sesongen, men vi tar gjerne imot flere ungdommer i klubben, Det er bare å ta kontakt med en av oss, så er du med!