Dopingslisten for 2008 endrer seg lite i forhold til 2007-listen. De endringene som blir innført fra 1.1.2008 vil ikke i særlig grad få praktiske konsekvenser for utøverne. Mer info - www.antidoping.no