SmileSmileKomplett resultaliste på http://freidig.idrett.no/o/

H11-12 nr. 1 Sigve Wanvik Krogstadmo 19.14  nr.6 Torgeir Leithe 28.12 av 12 startende

D11-12 nr. 14 Sigrid Leithe av 15 startende

D13 -14 nr. 2  Mali  Galaaen Røsseth av 6 startende

H13-14 nr.1 Truls Wanvik Krogstadmo 21.21 av 17 startende