TURBO-O, Barnas turlag
1. Gaddberget
2. Stråsjøen, ende tursti
3. Brennmyra, lysløypa - Elgtårn
4. Årsøya, fiskeplass
5. Gulltjenna

Postene står ute fra 1.juni - 15.oktober
Kort kjøpes ved Best og Selbusporten