All informasjon vedrørende Hovedløpet 2007 finner vi på www.hovedlopet2007.com