Barnas turlag.

Stentjennbua
2 Elvådalen, trimkasse
3 Samstadtjenna
4 Gullsetborga
5 Kalvåa

Postene står ute fra 1. juni - 10. oktober
Kort kjøpes ved Best og Selbusporten.