I år blir stolpene å finne i Mebonden og på Vikaåsen, fra Ausa til Sjøbakken. 
En kan få postene digitalt på appen Stolpejakten.no, eller en kan registrere
de manuelt med koder.
HUSK: Se egen folder som er utdelt til alle husstander i Selbu.


Klikk kart for utskriftsversjon.