Årsmøte i Selbu O-klubb avholdes onsdag 15.03 23 kl. 19:00 på Bjørkhov.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til leder innen 10. mars 2023
Styret