Velkommen til Sesongstart!
Vi starter med treniingslöp ved Peder Morset Folkehögskole.
Onsdag 4. mai fra kl. 17:30
Vi har nybegynnertilbud, og etter löpet blir det mulighet for basseng og pizza,