Det er årsmøte i Selbu O-klubb torsdag 18.mars kl.19.00 på Bell skole. Pga. restriksjoner må vi vite hvor mange vi blir. Påmelding til Karin Galaaen innen 15.mars. (Kan bli digitalt). Velkommen!