Også i år har vi et samarbeid med Selbu Sauavlslag om tilsyn av sau i utmarka. I ukene 26 til 34 skal o-medlemmer ut to ganger i uken, fortrinnsvis på tirsdager og torsdager. Dugnadslistene er utsendt, etter et meget godt arbeid (til tross for kort frist) av Gro i forkant. Jeg håper at listene blir tatt godt i mot, og at alle tar utfordringene. Ta gjerne med naboer og venner på  turene! Områdene som det skal føres tilsyn med er - Kråssådalen, Bjørkamarka Flora, Storkalvsjøen, Nålbogen, Sautrøa Sørungen, Morsetmarka, Sjøbygda, Varghaugene/Selbuskogen. Om noe er uklart, ta kontakt med Gro som er klubbens kontaktperson i prosjektet, eller med oss andre i styret.. På nytt takk, takk for at dere tar utfordringene!                         Bjørn W

Tlf. GRO EINREM VOLSETH      73 81 98 23 / 970 19 140                                                     Leder Selbu Sauavlslag  ODD JARLE LIEN   73 81 82 88 / 950 72 313