Nå har vi satt ut 9 poster på Fossan kartet. Postene er merket med postflagg og bokstavkode. Postene blir liggende ute minst et par uker.
Fossan uke 20