Velkommen til nytt treningsløp på Granlund, onsdag 14.august kl.17.30. Merkes fra FV 705 ved Kyllokrysset.