Med våren kommer også o-løpene. Onsdag 24. april braker o-sesongen i gang! Kl 17.30 blir det muligheter for å finne o-poster på Bellområdet. Etter løpet blir det pizza og saft.
Vel møtt både nye og gamle o-løpere!