Her er årets Ti på Topp-poster. Kortene får du kjøpt hos B.Langseth Best, og Selbusporten fra og med 1.juni. Alle kort kan innleveres, selv om ikke alle postene er tatt. 

 

1. Borsethknippen, 687 moh.

2. Storskarven, 1171 moh.

3. Gråfjellet, 817 moh.

4. Bringtjenna, utløpsos.

5. Storvollfjellet, 798 moh.

6. Blåskåra, 444 moh., ved Svarttjenna, mellom Solem og Amdal.

8. Grønnfjellet, 750 moh. (Vikvarvet)

9. Gammelvollthenna, 681 moh., utløpsos. (Vikvarvet)

10. Åtollen, 588 moh.