Til 50 årsjubileet har Bjørn Wagnild lagt ned et stort arbeide i jubileumsberetningen.

Vedlagt finner dere en del av det grunnlagsmaterialet han har samlet inn. Dette legges ut her slik at den som er interessert kan gå gjennom det, og slik at det er arkivert for fremtiden.

Det er noen hull i beretningen, blant annet mangler topphane og topphøne enkelte år. Hvis noen har den informasjonen som mangler, setter vi pris på at dette sendes til Bjørn Wagnild, slik at denne oversikten kan bli mest mulig korrekt.

 

Underlag til jubileumsberetningen 

Bilder samlet inn

 Presentasjon under jubileumsfeiringen