Årsmøtet for Selbu O-klubb avholdes mandag 12.mars kl 19.00, i lokalene til Selbu E-verk. Det blir også trekning av 10 på topp, sykkel-o og turorientering. Enkel bevertning. Vel møtt!