1. juni – 24. sept.

 

1. 10 poster – Fossan, Selbustrand.

 2. 10 poster - Bolmotrøa, Mosletta.

3. 20 poster – Mebondhaugene.

 

O-klubben annonserer når kortene er i salg.

 

Her kommer kart