Lørdag 7. november blir det O-avslutning på Peder Morset Folkehøgskole. Fra kl. 12 blir det o-aktiviteter og basseng, vi avslutter med pizza og premieutdeling etter sommerens løp. Påmelding til Solveig A. Rolseth tlf. 928 90 832 innen fredag 30.okt.