Veiforklaringer TI PÅ TOPP 2015

 

 Post 1-2 og 3:
Fint utgangspunkt er 
Kubjørga i Flora. Kjør sørover etter Flora. Sving til venstre og følg merkinga motS
hultzhytta. En kan godt starte langs turistlinja. Alternativt kan en kjøre til enden av vegen og gå nyvegen opp.

Post 4-5 og 6:
Fint utgangspunkt er 
Godenget. Kjør bomveg fra Guldseth i Vikvarvet retning Sørungen. Like 
etter Saga Skistadion kommer du til et kryss der vegen til Sørungen svinger mot venstre og vegen mot Godenget går rett fram(følg denne). Det blir da en ny bomveg. Kjør denne så langt det er mulig. Dette blir nærmeste utgangspunkt. En kan også kjøre til Sjøbygda eller Sørungen.

Post 7-8-9 og 10:
Kjør på Vek
ta merket mot Skarvan og Roltdalen nasjonalpark fra Innbygda.

Dersom du vil ha mer veiledning, ta kontakt med:
Jardar Sandstadtlf:   93424468
Torgrim Garberg, tlf90724016
Gunn Marit Wanviktlf: 99434620