052

Ingrid og Mads

Tredje samling med Hovedløpsprosjektet ble arrangert i Malvik, med gateløp ned til Vikhammerløkka og foredrag med Anna Ulvensøen som gav tips om terrenget der hoveløpet skal  foregå.

Mange deltagere, og pizza til alle etterpå.