Postene finner du ved:
  1. Enden av Grossvollveien (ved Rotla)
  2. Enden av veien ved store Drakstsjøen
  3. Bru over Garbergselva ved Stråsjøvollen
  4. Julskaret Kraftstasjon
  5. Lomtjønn ved holtvegen

 

Postene står ute i perioden 20. mai – 15. oktober.

Kontrollkort kan du kjøpe hos B.Langseth Statoil og Selbusporten. Postene finnes på friluftskart Selbu.

 

Kontrollkort sendes O-klubben  innen 15. oktober.