Tusen takk for dugnadsinnsatsen vedr. årets saueoppsyn! Nå har arbeidet med sluttrapporten startet, og jeg minner om at dere må sende registreringsskjemaet + oversikt over tidsbruk m.m. til meg (snarest). Jeg har fått de fleste, men mangler noen. Smile 

Send til: Ingfrid Svendgård, Garberg, 7580 Selbu